Úvod

Pravidlá bowlingu

  • Jedna partia bowlingu sa skladá z 10 hier
  • Každá hra sa skladá z dvoch hodov, okrem prípadu, keď je prvým hodom zrazených všetkých desať kolkov – STRIKE
  • Pokiaľ v jednej hre zrazíte oboma hodmi dohromady 0 až 9 kolkov, získavate za každý zrazený kolok 1 bod
  • Pokiaľ v jednej hre zrazíte oboma hodmi dohromady 10 kolkov - SPARE, získavate 10 bodov plus bonifikáciu, ktorá je rovná počtu bodov dosiahnutých prvým hodom v nasledujúcej hre
  • Ak zrazíte v jednej hre prvým hodom všetkých desať kolkov - STRIKE, získavate 10 bodov plus bonifikáciu, ktorá je rovná počtu bodov dosiahnutých oboma hodmi v nasledujúcej hre
  • Ak dosiahnete SPARE v poslednej desiatej hre, máte nárok na jeden dodatkový hod. Ak dosiahnete v poslednej hre STRIKE, získavate dva dodatkové hody.

 

Popis jednotlivých krokov vrhu:

 

Kde musíte stáť - začnite postavením sa na čiaru odhodu chrbtom ku kolkom. Odíďte štyri a pol bežného kroku, potom sa otočte čelom ku kolkom. Táto vzdialenosť by mala zodpovedať 4-krokovému rozbehu. Postavte sa jednou nohou na jednu zo značiek na rozbehovej ploche, a to najlepšie na stredovú značku, alebo na pravú značku

Postoj - lakte blízko k telu, ramená a boky sú orientované čelne k cieľu, nikdy nie pod uhlom. Kolená sú mierne pokrčené. Ľavá noha je mierne vysunutá dopredu.

Spôsob držania gule - palec a dva prostredné prsty zasuňte do otvorov. Guľu jemne hojdajte na oboch rukách. Končeky oboch malíčkov sa vzájomne dotýkajú.

Vychýlenie vpred - vychýľte guľu smerom dopredu a dolu. Súčasne s pohybom gule vykročte vpred pravou nohou.

Kyvadlový pohyb - Počas druhého kroku vychýľte guľu smerom dolu a dozadu. Udržujte rovnováhu upažením ľavej ruky. Neohýbajte lakeť.

Spätné napriahnutie - guľa sa teraz nachádza v hornej polohe spätného napriahnutia a maximálne vo výške ramien. Skĺznite nohou.

Krok so sklzom - ako náhle je guľa mimo Vašej kĺžucej sa nohy, dovoľte sa jej voľne oddeliť od dlane a sledujte ďalej jej pohyb ramenom.

http://www.centrumbowling.sk/pravidla-bowling.pdf

 
 

 
 
 
Youtube