Úvod

Pravidlá biliardu

Osmička ako sa inak hovorí tejto hre je hra, pri ktorej sa hrá s jednou bielou a 15 farebnými guľami. Tie sú číslované od 1 do 15. Delia sa na tzv. celé a polovičné, celé sa číslujú od 1 až do 7 a polovičné od 9 do 15. Guľa s číslom 8 (čierna guľa) je konečnou a slúži na uzatváranie hry. Hráč, ktorý potopí gule svojho typu (plné, polovičné) skôr a následne prvý potopí guľu číslo 8 vyhráva.

 

 1. Gule sa stavajú v trojuholníku v hornej časti stola, pričom guľa číslo 8 (čierna) je v strede trojuholníka. Prvá guľa tvaru na zadnom bode, s polovičnou guľou v jednom a s celou v druhom rohu.
 2. Víťaz, prípadne podľa dohody začínajúci hráč môže rozstreľovať rozostavané gule. V osmičke víťaz každej hry rozstreľuje hru nasledujúcu, pokiaľ sa v pravidlách organizátora neustanovuje inak. Môže byť ustanovené inak napr.:
 3. hráči sa striedajú v rozstreľovaní
 4. porazený hráč rozstreľuje
 5. hráč s horším skóre vyhratých hier rozstreľuje
 6. Legálny roztrel: Pre legálny rozstrel je potrebné aby hráč s bielou gule buď:

 

V prípade, ak hráč nesplní ani jednu z možnosti legálneho roztrelu, jedná sa o faul.

Súper následne môže akceptovať stôl v pozícii a pokračovať v hre alebo si vyžiadať prednastavenie gulí a sám dodatočne previesť úvodný roztrel, prípadne opakovane umožniť protihráčovi roztrel rozohrať.

 

 1. Nedovolené pohyby: Žiaden hráč sa nesmie počas hry dotknúť gulí rukou, dovolené je používať len tágo. Pokiaľ toto pravidlo poruší, jedná sa o faul.
 2. Trest za faul: V prípade, ak hráč poruší niektoré z pravidiel, súper si môže umiestniť bielu guľu kdekoľvek na stole (nemusí hrať zo záhlavia s výnimkou úvodného rozstrelu).
 3. Ak farebná guľa opustí stôl: V prípade, ak pri hre dôjde k tejto situácii jedná sa o faul. V tomto prípade má protihráč na výber a to buď akceptuje danú pozíciu alebo môže hrať z ruky zo záhlavia.
 4. Ak sa potopí guľa s číslom 8 pri roztreli: V tomto prípade môže hráč, ktorý roztreloval, vyžiadať nový roztrel alebo umiestniť guľu na svoj bod a pokračovať v hre. V prípade, ak sa súčasne potopí aj biela guľa, môže protihráč rozohrať nov roztrel alebo vrátiť gule s číslom 8 na svoj stavaný bod a bielu guľu rozohrať zo záhlavia.
 5. Výber typu gulí:Výber polovičných, či celých gúľ sa neurčuje podľa roztrela. Výber skupiny, typu gulí sa určuje až v okamihu, keď po roztreli hrá právoplatne potopí danú guľu. V prípade, ak hráč potopí obe skupiny gulí, súper musí ohlásiť jeho faul skôr ako je zahraná ďalšia guľa. V opačnom prípade hráč preberá tú skupinu gulí, ktorú potopil ako poslednú.
 6. Strk na istotu:Z taktických dôvodov môže hráč zvoliť potopenie jasnej farebnej gule a pritom skončiť svoje účinkovanie pri stole s nahlásením strku „istota“. Strk na istotu je definovaný ako riadny strk. Pokiaľ hráč chce hrať na istotou pri potopení jasnej farebnej gule, potom pred zahraním musí súperovi nahlásiť istotu. Pokiaľ to nenahlási a niektorá z jeho gulí sa potopí, je povinný pokračovať ďalším strkom. Všetky gule potopené pri strku na istotu zostávajú potopené.
 7. Bodovanie:Hráč je oprávnený pokračovať v strku, pokiaľ neurobí faul pri nelegálnom potápaní gulí svojej skupiny (typu). Potom, čo hráč potopil všetky gule zo svojej skupiny, hrá guľu číslo 8.
 8. Faul pri skoku alebo oblúčik:Vzhľadom na to, že pravidlo „faul bielej gule“ je pravidlom hry, ktorú neriadi rozhodca, hráč by si mal byť vedomý, že bude strk pokladaný za faul bielej gule, pokiaľ behom pokusu o skok, oblúčik bielej gule cez alebo okolo prechádzajúcej gule, ktorá nie je správnou guľou, sa tato prekážajúca guľa pohne (a to či už rukou, tágom alebo hrabličkami).
 9. Patová hra: V prípade, ak dôjde k trom na seba nasledujúcim striedaniam pri stole, rozhodne rozhodca, že pokus o potopenie alebo premiestnenie farebnej gule spôsobí stratu hry, sú podľa pravidiel gule vrátene do pôvodného stavu na stôl. Nový roztrel prevedie hrá, ktorý v patovej hre roztreloval. Toto pravidlo sa môže použiť bez ohľadu na počet gúľ na stole.
 10. Hranie gule s číslom 8:Potopenie bielej alebo faul neznamená stratu hry pri hraní na guľu číslo 8. Striedajúci hráč rozohráva z ruky. Kombinácie nemôže byť použitá ako legálne potopenie gule číslo 8.
 11. Kedy hráč prehráva:Hráč prehrá pokiaľ urobí niektorú z nasledujúcich chýb:
  1. keď spadne guľa číslo 8 do kapsy
  2. keď hráč potopí guľu číslo 8 posledným úderom na svoju guľu
  3. ak hráčovi vyskočí guľa číslo 8 zo stola
  4. ak pri hre na guľu na číslo 8 padne aj biela guľa
  5. ak hráč potopí guľu číslo 8 skôr ako je to podľa pravidiel možné
  6. ak protihráč vytiahne už pred koncom jednu z gúľ z kapsy

 


 
 
 
Youtube