Úvod / Pobyt /

PORÁČ PARK MTB VÝZVA 2018

           

PORÁČ PARK MTB VÝZVA 2018.

 

O čo ide?

Dlhodobý cyklistický pretek prekrásnym prostredím Poráčskej doliny a Galmusu.

MTB Výzva je otvorená  pre všetkých cyklistov ktorí si chcú zasúťažiť, alebo len tak spoznať prekrásnu prírodu Poráčskej doliny a Galmusu v Slovenskom Rudohorí.

Pri MTB Výzve otestuješ sám seba, zabojuješ so svojím ja v pretekoch bez podpory. Mnohí siahnu na dno svojich síl, ale v cieli sa všetko premení na pocit uspokojenia z víťazstva nad sebou samým v lone prekrásnej poráčskej prírody.

 

Trasa:

Poráč park – Poráč - Galmus – Ploštiny- Poráčska dolina – Poráč park

Dĺžka trate:  20 km, Celkové prevýšenie: 900 m.

Trať je vytýčená výlučne po značených cyklotrasách. Každý účastník dostane pri registrácii od organizátora tlačenú mapu s vyznačením líniovej trasy.

Upozornenie tvorcu trate: Na trase sa nachádzajú prekážky vo forme kovových rámp.

Mapa trasy je  zverejnená  vo forme stiahnuteľného súboru pre GPS prístroje na

 http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=215344

 

Kategórie:

Pre tento pretek sú vyhlásené nasledovné kategórie:

 • Chlapci                                                            rok narodenie 2003 vrátane a mladší
 • Dievčatá                                                         rok narodenia 2003 vrátane a mladší
 • Muži 1                                                             rok narodenia 2002 - 1979
 • Ženy 1                                                             rok narodenia 2001 - 1979
 • Muži 2                                                             rok narodenia 1978 vrátane a starší
 • Ženy 2                                                             rok narodenia 1978 vrátane a starší

Kedy?

 

Podmienky súťaže:

 1. Registrovať sa na predpísanom tlačive osobne na recepcii Poráč parku.
 2. Stiahnutie aplikácie STRAVA Running and Cycling GPS (podporujú Android a iPod)

(Kroky pre stiahnutie a používanie aplikácie STRAVA  priamo v stredisku Poráč park na vývesnej tabuli  a na www.poracpark.sk )

 1. Podmienkou na zaradenie do rebríčka je zapnutie a nahranie trate počas pohybu na trati a uverejnenie vo svojom profile STRAVA.
 2. V teréne je vytýčený segment, ktorý je potrebné absolvovať bez pomoci druhej osoby, e-biku, alebo iných technických pomôcok.
 3. Biker sa na trati pohybuje výlučne na biku a iba pomocou vlastnej sily, aby nedošlo k ovplyvneniu výsledkovej listiny
 4. Na základe dosiahnutého času je biker automaticky zaradený do rebríčka.

Základné informácie o preteku:

 1. Miesto štartu a cieľa:

Rekreačné stredisko Poráč park relax & sport centrum Poráčska dolina. Konkrétne miesto je počas trvania preteku vyznačené na cestnej komunikácii.

 

 1. Čas štartu:                                                                                                                                 29.4. - 29.9.2018. Každý účastník si zvolí štart individuálne počas termínu preteku. Účastník MTBVÝZVY môže trať ľubovo+ne opakobať počas trvania preteku. Je zakázané súťažne sa pohybovať po trase v neskorých večerných a skorých ranných hodinách ( 20:30 - 5:30 hodine).
 1. Štartovné:

Preteky nie sú spoplatnené.

 

 1. Registrácia:

Účastníci preteku sú povinní:

 • zaregistrovať sa na recepcii Poráč park pred prvým prejazdom trate prostredníctvom písomnej prihlášky. Zmyslom registrácie je zistiť pohlavie a vek  bikera, jeho prezývku pod ktorou bude súťažiť a zaistiť školenie a podpísanie bezpečnostných pravidiel preteku. Prihlášky budú k dispozícii na recepcii Poráč parku denne od 8:00 – 20:00 hodiny.
 • stiahnuť   aplikáciu STRAVA.
 •  nahodiť reálne odbicyklovanú trasu do aplikácie STRAVA 

 

 1. Začiatok pretekov a vyhodnotenie preteku:                                                                                 

   29.4.2018 bude v Poráč parku od 10:00 do 11:00 hodiny prebiehať inštruktáž o preteku s tvorcom trate, vysvetlením podmienok súťaže a jej pravidlami a oboznámením účastníkov pretekov s pretekom samotným. O 11:30 hodine prebehne prvá inštruktážna jazda s tvorcom trate. 

               Po tomto dátume bude možná konzultácia iba telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom iného elektronického kanálu s oprávnenými osobami na zverejnených adresách.                                                                                                                                                                                                                                             29.9.2018 sa uskutoční pretek prvých 20. pretekárov z jednotlivých kategórií podľa poradia z aplikácie STRAVA. ( to znamená pretekárov ktorí už minimálne raz trať prešli a v priebežnom poradí aplikácie STRAVA sú na miestach 1 – 20 k 28.9.2018                                                                                                                                                      Z týchto pretekov podľa jednotlivých kategórií sa stanú šampiónmi preteku Poráč MTB Výzva 2018.

 

 1. Organizačné pokyny:

 

 • Ceny a odmeny:
 • Detská kategória:
 1. Miesto:  100€                  
 2. Miesto:  60€                    
 3. Miesto:  40€
 • Ostatné kategórie:
 1. 200€
 2. 100€
 3. 50€

 

 • Doprava:            Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu a cieľa. Prístup                               na Poráč park je po štátnej ceste zo smeru Markušovce-Rudňany-

Poráč – Poráčska dolina

 • Ubytovanie  a strava:    Organizátor môže ubytovať pretekárov vo svojom stredisku

Stravu môže poskytnúť organizátor vo svojom stredisku

na vlastné náklady pretekárov.

 • Občerstvenie na trati:   Organizátor nezabezpečuje
 • Parkovanie:                     Parkovanie pre účastníkov preteku je v areáli strediska

zadarmo

 • Sprchy:                              Organizátor nezabezpečuje
 • Umývanie bicyklov:       Organizátor nezabezpečuje
 • Zdravotné zabezpečenie: Organizátor nezabezpečuje
 • Povinná výbava:             Cyklistická prilba, preukaz poistenca

 

 1. Kontakty:

 

Miro Palička – tvorca trate

+421 905 585 365, e mail: miropalicka@yahoo.com

 

Jano Mesarčík – organizátor pretekov

+421 9045 990 730, e mail: mesarcik@poracpark.sk

 

Recepcia – prihlášky

 +421 905 794 705, email: poracpark@poracpark.sk

 

 


 
 
 
Youtube