Úvod / Novinky a akcie /

PORÁČ PARK MTB VÝZVA 2017

 

 

           

O čo ide?

Dlhodobý cyklistický pretek prekrásnym prostredím Poráčskej doliny a Galmusu.

MTB Výzva je otvorená  pre všetkých cyklistov ktorí si chcú zasúťažiť, alebo len tak spoznať prekrásnu prírodu Poráčskej doliny a Galmusu v Slovenskom Rudohorí.

Pri MTB Výzve otestuješ sám seba, zabojuješ so svojím ja v pretekoch bez podpory. Mnohí siahnu na dno svojich síl, ale v cieli sa všetko premení na pocit uspokojenia z víťazstva nad sebou samým v lone prekrásnej poráčskej prírody.

 

Trasa:

Poráč park – Poráč - Galmus – Ploštiny- Poráčska dolina – Poráč park

Dĺžka trate:  20 km, Celkové prevýšenie: 900 m.

Trať je vytýčená výlučne po značených cyklotrasách. Každý účastník dostane pri registrácii od organizátora tlačenú mapu s vyznačením líniovej trasy.

Upozornenie tvorcu trate: Na trase sa nachádzajú prekážky vo forme kovových rámp.

Mapa trasy je  zverejnená  vo forme stiahnuteľného súboru pre GPS prístroje na

 http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=215344

 

Kategórie:

Pre tento pretek sú vyhlásené nasledovné kategórie:

 • Chlapci                                rok narodenia 2002 vrátane a mladší
 • Dievčatá                              rok narodenia 2002 vrátane a mladší  
 • Muži 1                                 rok narodenia od 2001  až  1978
 • Ženy 1                                 rok narodenia od 2001 až  1978
 • Muži 2                                 rok narodenia 1977 vrátane a starší
 • Ženy 2                                 rok narodenia 1977 vrátane a starší

Kedy?

          1.4.2017 - 30.9.2017

 

Podmienky súťaže:

 1. Stiahnutie aplikácie STRAVA Running and Cycling GPS (podporujú Android a iPod)

         (Kroky pre stiahnutie a používanie aplikácie STRAVA  priamo v stredisku Poráč park na                   vývesnej tabuli  a na www.poracpark.sk )

 1. Podmienkou na zaradenie do rebríčka je zapnutie a nahranie trate počas pohybu na trati a uverejnenie vo svojom profile STRAVA.
 2. V teréne je vytýčený segment, ktorý je potrebné absolvovať bez pomoci druhej osoby, e-biku, alebo iných technických pomôcok.
 3. Biker sa na trati pohybuje výlučne na biku a iba pomocou vlastnej sily, aby nedošlo k ovplyvneniu výsledkovej listiny
 4. Na základe dosiahnutého času je biker automaticky zaradený do rebríčka.

 

 

Základné informácie o preteku:

 1. Miesto štartu a cieľa:

Rekreačné stredisko Poráč park relax & sport centrum Poráčska dolina. Konkrétne miesto bude počas trvania preteku vyznačené na cestnej komunikácii.

 

 1. Čas štartu:

1.4.2017 - 30.9.2017. Každý účastník si zvolí štart individuálne počas trvania preteku. Pretekár môže trať ľubovoľne opakovať počas trvania preteku. Zaznamenáva si iba najlepší dosiahnutý čas.

Počas preteku je zakázané pohybovať sa a zaznamenávať prechod trate v čase 20:30 - 5:30 hodiny. 

 

 1. Štartovné:

Preteky nie sú spoplatnené.

 

 1. Registrácia:

Účastníci preteku sú povinní:

 • zaregistrovať sa na recepcii Poráč park pred prvým prejazdom trate prostredníctvom písomnej prihlášky. Zmyslom registrácie je zistiť pohlavie a vek bikera, jeho prezývku pod ktorou bude súťažiť a zaistiť školenie a podpísanie bezpečnostných pravidiel preteku. Prihlášky budú k dispozícii na recepcii Poráč parku denne od 8:00 – 20:00 hodiny.
 • stiahnuť   aplikáciu STRAVA.
 •  nahodiť reálne odbicyklovanú trasu do aplikácie STRAVA 

 

 1. Začiatok pretekov koniec pretekov a vyhodnotenie preteku:1.4.2017:bude v Poráč parku od 10:00 do 11:00 hodiny prebiehať inštruktáž o preteku s tvorcom trate,vysvetlením podmienok súťaže a jej pravidlami a oboznámením účastníkov pretekov s pretekom samotným.O 11:30 hodine prebehne prvá inštruktážna jazda s tvorcom trate.

           Po tomto dátume bude možná konzultácia iba telefonicky, e mailom resp.prostredníctvom                iného elektronického kanálu s oprávnenými osobami na zverejnených adresách.

         30.9.2017

           sa uskutoční pretek prvých 20. pretekárov z jednotlivých kategórií podľa poradia z aplikácie            STRAVA. ( to znamená pretekárov ktorí už minimálne raz trať prešli a v priebežnom poradí              aplikácie STRAVA sú na miestach 1 – 20. mieste k 28.9.2017.).

Víťazi týchto pretekov podľa jednotlivých kategórií sa stanú šampiónmi preteku Poráč MTB Výzva 2017.

Okrem samotného preteku sa v tento deň uskutočnia sprievodné akcie: varenie gulášu, tombola, kult.vystúpenia, a samozrejme, odovzdávanie cien víťazom jednotlivých kategórií.

           6. Ceny a odmeny:

 • Detská kategória:
 1. Miesto:  100€                  
 2. Miesto:  60€                    
 3. Miesto:  40€
 • Ostatné kategórie:
 1. Miesto: 200€
 2. Miesto: 100€
 3. Miesto: 50€

             7. Organizačné pokyny:

 

 • Doprava: Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu a cieľa. Prístup                                   na Poráč park je po štátnej ceste zo smeru Markušovce-Rudňany- Poráč –                           Poráčska dolina
 • Ubytovanie  a strava:    Organizátor môže ubytovať pretekárov vo svojom stredisku.                        Stravu môže poskytnúť organizátor vo svojom stredisku na vlastné náklady                         pretekárov.
 • Občerstvenie na trati:   Organizátor nezabezpečuje.
 • Parkovanie:                   Parkovanie pre účastníkov preteku je v areáli strediska zadarmo. 
 • Sprchy:                          Organizátor nezabezpečuje
 • Umývanie bicyklov:       Organizátor nezabezpečuje
 • Zdravotné zabezpečenie:Organizátor nezabezpečuje
 • Povinná výbava:             Cyklistická prilba, preukaz poistenca

 

                 8. Kontakty:

 

Miro Palička – tvorca trate

tel.:+421 905 585 365, e mail: miropalicka@yahoo.com

 

Jano Mesarčík – organizátor pretekov

tel.:+421 9045 990 730, e mail: mesarcik@poracpark.sk

 

Recepcia – prihlášky

tel.:+421 53 4298 797, +421 905 794 705, email: poracpark@poracpark.sk

 


 
 
 
Youtube